Sunday, July 5, 2009

Ikkje heilt lov
Men du kor artig :)
tidlig krøkast for ein Bondesøn, Sivert klarer godt å starte traktoren selv,
han veit at dette MÅ kun gjerast når det er ein voksen tilstede og på ei mark,
og han storkosa seg der han kjører rundt i ring - i sniglefart,
¤
lett å smile når ein ser disse bilda - når ein ser kor det lyse glede av Sivert
legg spes. merke til støvlene ( vernestøvlane til han far - st. stor :)1 comment:

Torill said...

Sjølv om det ikkje er heilt lov, trur eg det er ganske vanleg at borna lærer seg å køyre traktor tidleg på garden. Det kan no vere nyttig dersom eit uhell skulle skje med far eller mor...